Login

Registrácia| Zabudnuté heslo?

AKCIA

Využite zvýhodnené balíčky kurzov

 

 Viac informácii

 

Informácie

black-cellphone-iconVzdelávacia spoločnosť 

 

 

Nájdete nás aj na facebooku: 

facebook_logo

 

Pošli otázku

 Kurz je určený pre

 • začiatočníkov, ktorí nemajú s podvojným účtovníctvom žiadne skúsenosti a chcú sa naučiť viesť účtovnú agendu . Určený je aj pre absolventov stredných a vysokých škôl , podnikateľov, manažérov, ktorí majú záujem o získanie alebo rozšírenie odborných vedomostí potrebných pre vedenie podvojného účtovníctva.

 

Cieľom kurzu je

 • naučiť sa samostatne viesť agendu podvojného účtovníctva, spracovávať daňové doklady ,tlačivá, daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov právnických osôb. Oboznámite sa s najčastejšie sa vyskytujúcimi prípadmi účtovania podvojného účtovníctva , teoretickej časti, zvládnutie praktických príkladov , výpočet daní, vypĺňanie tlačív. A po jeho úspešnom absolvovaní získate osvedčenie, na základe ktorého máte napr. možnosť založiť si vlastnú živnosť a externe viesť účtovníctvo pre firmy.

 

Obsah kurzu Podvojné účtovníctvo

 • Základné pojmy a princípy podvojného účtovníctva,
 • Majetok, Zdroje krytia majetku, Súvaha,
 • Sústava účtov v systéme podvojného účtovníctva,
 • Príklad,
 • Účtovanie v účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok,
 • Príklad
 • Účtovanie v účtovej triede 1 – Zásoby,
 • Príklad,
 • Účtovanie v účtovej triede 2 – Finančné účty,
 • Príklad,
 • Účtovanie v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy,
 • Príklad,
 • Účtovanie v účtovej triede 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky,
 • Príklad,
 • Účtovanie v účtovej triede 5 – Náklady,
 • Príklad
 • Účtovanie v účtovej triede 6 – Výnosy,
 • Príklad,
 • Účtovná trieda 7 – Závierkové a podsúvahové účty,
 • Súvislé príklady,
 • Test

 

Lektorka : PaedDr. PhDr. Mária Jenčíková

 

Ukončenie kurzu 

 • teoretická časť : záverečný príklad + test
 • praktická časť : riešenie príkladov
 • za skúšku si účtujeme poplatok 10 eur

 

Ukončenie kurzu – OSVEDČENIE o absolvovaní kurzu  

Cena video kurzu:  140 eur

Platnosť licencie :  6 mesiacov 

Obnova licencie: 120 eur

Počet pozretí po dobu platnosti licencie : neobmedzene

 

   ***PRIHLÁŠKA NA KURZ***

 

Prílohy video kurz Podvojné účtovníctvo

– Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve ( v znení neskorších predpisov)

– Úplné znenie Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky

– Daňové priznanie DPH,

– Zaradenie dlhodobého majetku , odpisový plán,

– Rámcová účtová osnova pre podnikateľov,

– Súvaha,

– Výkaz ziskov a strát,

– Záverečný príklad

 

                  PONUKA PRE ABSOLVENTOV NAŠICH KURZOV

Pre absolventov našich kurzov máme v ponuke stránku  www.uctovnictvo-priklady.sk  kde nájdete testy, články, príklady a pod

www.uctovnictvo-priklady.sk

Skončením kurzu naše služby pre Vás nekončia. V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.