Login

Registrácia| Zabudnuté heslo?

AKCIA

Využite zvýhodnené balíčky kurzov

 

 Viac informácii

 

Informácie

black-cellphone-iconVzdelávacia spoločnosť 

 

 

Nájdete nás aj na facebooku: 

facebook_logo

 

Pošli otázku


Kurz je určený

 • pre začiatočníkov a všetkých záujemcov o mzdovú a personálnu problematiku, ako aj pre tých , ktorí už v tejto oblasti majú skúsenosti. Oboznámite sa s teoretickou a praktickou časťou ako aj aplikáciou mzdového účtovníctva a personalistiky na počítači.

 

Cieľom kurzu

 • je naučiť Vás spracovávať a vypočítať mzdu, personalistiku, odvody, vypĺňať výkazy a tlačivá súvisiace s poisťovňami a daňovým úradom. Absolvovaním kurzu získate potrebné informácie pre samostatné spracovanie mzdovej a personálnej agendy- aplikácia na počítači . Na kurze sa oboznámite so zákonmi (Zákon o zdravotnej a sociálnej poisťovni, Zákonník práce, Zákon o daniach z príjmov) a praktickými príkladmi.

 

Obsah kurzu

  • založenie a vedenie osobnej zložky zamestnanca,
  • druhy pracovného pomeru,
  • pracovnoprávne predpisy – zákonník práce,
  • sociálne a zdravotné poistenie,
  • druhy pracovného pomeru ( hlavný pracovný pomer, dohoda ),
  • mzda, zložky mzdy,
  • druhy odvodov a povinnosti s tým súvisiace,
  • výpočet dane ( preddavková, zrážková ),
  • nezdaniteľná časť základu dane, bonus na deti,
  • výpočet dovolenky ( nárok, priemer )
  • výpočet náhrady mzdy – nemocenské dávky
  • vystavenie mesačných , ročných výkazov a hlásení,
  • výpočet mzdy – súvislý príklad z praxe
  • záverečný test .

  V cene sú zahrnuté : študijné materiály, zošit, pero

 

Ukončenie kurzu

Kurz je ukončený záverečnou skúškou, ktorá pozostáva z teoretickej (písomný test) a praktickej časti (riešenie praktického príkladu s vypĺňaním tlačív a výkazov). Úspešný absolvent záverečnej skúšky obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu

Doobedný ONLINE kurz Mzdy a personalistika

 Doobedný Online kurz Mzdy a personalistika
College-Online-3
od 22.04.2024
8:30 - 12:00
CENA KURZU : 239 eur

Prihlásiť


Poobedný ONLINE kurz Mzdy a personalistika

 Doobedný Online kurz Mzdy a personalistika
College-Online-3
od 22.04.2024
16:00 - 19:00
CENA KURZU : 239 eur

Prihlásiť