Login

Registrácia| Zabudnuté heslo?

AKCIA

Využite zvýhodnené balíčky kurzov

 

 Viac informácii

 

Informácie

black-cellphone-iconVzdelávacia spoločnosť 

 

 

Nájdete nás aj na facebooku: 

facebook_logo

 

Pošli otázku

Kurz je určený

 • pre začiatočníkov a všetkých záujemcov o mzdovú a personálnu problematiku, ako aj pre tých , ktorí už v tejto oblasti majú skúsenosti. Oboznámite sa s teoretickou a praktickou časťou mzdového účtovníctva a personalistiky .

 

Cieľom kurzu

 • je naučiť Vás spracovávať a vypočítať mzdu, personalistiku, odvody, vypĺňať výkazy a tlačivá súvisiace s poisťovňami a daňovým úradom. Absolvovaním kurzu získate potrebné informácie pre samostatné spracovanie mzdovej a personálnej agendy. Na kurze sa oboznámite so zákonmi (Zákon o zdravotnej a sociálnej poisťovni, Zákonník práce, Zákon o daniach z príjmov) a praktickými príkladmi.

 

Obsah kurzu

  • založenie a vedenie osobnej zložky zamestnanca,
  • príklad,
  • druhy pracovného pomeru,
  • príklad,
  • pracovnoprávne predpisy – zákonník práce,
  • sociálne a zdravotné poistenie,
  • druhy pracovného pomeru ( hlavný pracovný pomer, dohoda ),
  • príklad,
  • mzda, zložky mzdy,
  • príklady
  • druhy odvodov a povinnosti s tým súvisiace,
  • výpočet dane ( preddavková, zrážková ),
  • príklad,
  • nezdaniteľná časť základu dane, bonus na deti,
  • výpočet dovolenky ( nárok, priemer )
  • príklad
  • výpočet náhrady mzdy – nemocenské dávky
  • vystavenie mesačných , ročných výkazov a hlásení,
  • výpočet mzdy
  • súvislý príklad z praxe
  • záverečný test

   

 • Lektorka : PaedDr. PhDr. Mária Jenčíková

 • Ukončenie kurzu 

  • teoretická časť : záverečný príklad + test
  • praktická časť : riešenie príkladov
  • za skúšku si účtujeme poplatok 10 eur

 • Ukončenie kurzu – OSVEDČENIE o absolvovaní kurzu  

  Cena video kurzu:  130eur

  Platnosť licencie :  6 mesiacov 

  Obnova licencie: 110 eur

  Počet pozretí po dobu platnosti licencie : neobmedzene

   

     ***PRIHLÁŠKA NA KURZ***

   

   

 • Prílohy video kurz Mzdy a personalistika
 • – Zákonník práce-
 • – Zdravotné poistenie
 • – Zákon o sociálnom poistení,
 • – Mzdové veličiny,
 • – Odpočítateľná položka
 •                   PONUKA PRE ABSOLVENTOV NAŠICH KURZOV

  Pre absolventov našich kurzov máme v ponuke stránku  www.uctovnictvo-priklady.sk  kde nájdete testy, články, príklady a pod

  www.uctovnictvo-priklady.sk

  Skončením kurzu naše služby pre Vás nekončia. V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.