Login

Registrácia| Zabudnuté heslo?

AKCIA

Využite zvýhodnené balíčky kurzov

 

 Viac informácii

 

Informácie

black-cellphone-iconVzdelávacia spoločnosť 

 

 

Nájdete nás aj na facebooku: 

facebook_logo

 

Pošli otázku

Ponúkame  Vám kurz účtovník akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kurz vedú vysoko kvalifikovaný lektori ktorí sú zaradený do akreditačného vzdelávania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Akreditácia                                            Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR
Rozsah kurzu                                                     250 hodín                                                                                                     Kurz účtovník sa skladá z 5 samostatných modulov: 

                     1. modul Kurz jednoduchého účtovníctva 30 hodín  

                     2. modul Kurz podvojného účtovníctva 85 hodín 

                     3. modul Kurz personalistika a mzdové účtovníctvo 45 hodín 

                     4. modul Kurz spracovanie účtovníctva na počítači 50 hodín 

                     5. modul Kurz dane podnikateľských subjektov 40 hodín

Trvanie kurzu                                            8 týždne intenzívneho vzdelávania a tréningu
Intenzita kurzu                                               3-5 x do týždňa  8:00 – 14:00 alebo dohodou
Materiály                                                                                    ZADARMO 
Softvér                                                        Účtovanie v jednom z účtovných softvérov                                                                                                       ALFA plus,OMEGA, OLYMP, MRP, Pohoda
Cena kurzu                                                           620 eur  samoplatci                                                                                                                        ( Možnosť úhrady aj na splátky)
Cena kurzu                                                    ZADARMO – nezamestnaný RE-PAS
Zľava                                                              Mamičky na MD, ZŤP, študenti 
Ukončenie kurzu                                   záverečné skúšky ( teoretická a praktická časť )
Doklad o absolvovaní kurzu                 Osvedčenie o absolvovaní kurzu ( v cene kurzu )                                                                                               Osvedčenie Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR s celoštátnou                                                                                                                  platnosťou

                                            Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov  

 

        ***PRIHLÁŠKA NA KURZ***                   ***MESTÁ A TERMÍNY KONANIA KURZOV***

 

                                             Kurz účtovník sa skladá z 5 samostatných modulov:

                     1. modul Kurz jednoduchého účtovníctva 30 hodín 

Obsah kurzu Jednoduché účtovníctvo

 • deň uskutočnenia účtovného prípadu
 • peňažný denník
 • kniha pohľadávok
 • kniha záväzkov
 • pomocné knihy zložiek majetku a záväzkov
 • dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, odpisové skupiny,odpisovanie majetku
 • finančný majetok
 • špeciálne účtovné prípady: leasing, dotácie, DPH,
 • účtovná uzávierka,
 • účtovná závierka,
 • záverečný test – jednoduché účtovníctvo

 

                     2. modul Kurz podvojného účtovníctva 85 hodín 

Obsah kurzu Podvojné účtovníctvo

 • Majetok, Zdroje krytia majetku, Aktíva, Pasíva, Súvaha…
 • Účtovanie v účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok
 • Účtovanie v účtovej triede 1 – Zásoby
 • Účtovanie v účtovej triede 2 – Finančné účty
 • Účtovanie v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy
 • Účtovanie v účtovej triede 4 – Kapitálové účty
 • Účtovanie v účtovej triede 5 – Náklady
 • Účtovanie v účtovej triede 6 – Výnosy
 • Účtovná trieda 7 – Závierkové a podsúvahové účty
 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

 

                     3. modul Kurz personalistika a mzdové účtovníctvo 45 hodín 

Obsah kurzu personalistika a mzdové účtovníctvo

 • založenie a vedenie osobnej zložky zamestnanca,
 • druhy pracovného pomeru,
 • pracovnoprávne predpisy – zákonník práce,
 • sociálne a zdravotné poistenie,
 • druhy pracovného pomeru ( hlavný pracovný pomer, dohoda ),
 • mzda, zložky mzdy,
 • druhy odvodov a povinnosti s tým súvisiace,
 • výpočet dane ( preddavková, zrážková ),
 • nezdaniteľná časť základu dane, bonus na deti,
 • výpočet dovolenky ( nárok, priemer )
 • výpočet náhrady mzdy – nemocenské dávky
 • vystavenie mesačných , ročných výkazov a hlásení,
 • výpočet mzdy – súvislý príklad z praxe

 

                     4. modul Kurz spracovanie účtovníctva na počítači 50 hodín 

Obsah kurzu spracovanie účtovníctva na počítači

 • používanie softvéru v podvojnom účtovníctve
 • účtovanie v hlavnej knihe
 • účtovanie došlých a odoslaných faktúr
 • účtovanie krátkodobého a dlhodobého majetku,
 • účtovanie DPH
 • účtovná uzávierka
 • účtovná závierka na konci zúčtovacieho obdobia
 • kontrola zaúčtovania
 • záloha účtovníctva
 • prechod do ďalšieho roka

 

                      5. modul Kurz dane podnikateľských subjektov 40 hodín

 • Obsah kurzu Dane podnikateľských subjektov
 • Daňová sústava a správa daní
 • Zákon o dani z príjmov fyzických osôb
 • Zákon o dani z príjmov právnických osôb
 • Zákon o dani z pridanej hodnoty
 • Zákon o dani z motorových vozidiel
 • Zákon o správe daní
 • Zákon o cestovných náhradách
 • Ostatné druhy daní ( spotrebné dane, miestne dane a poplatky )

 

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí nemajú s jednoduchým, podvojným účtovníctvom, personalistikou a mzdovým účtovníctvom, spracovaním účtovníctva do počítača žiadne skúsenosti a chcú sa naučiť viesť účtovnú agendu, spracovávať a vypočítať mzdu, personalistiku, odvody, vypĺňať výkazy a tlačivá súvisiace s poisťovňami a daňovým úradom, naučiť sa používať a účtovať v účtovnom a mzdovom softvéri. Určený je aj pre absolventov stredných a vysokých škôl, súkromných podnikateľov, manažérov, zamestnancov malých firiem, ktorí majú záujem o získanie alebo rozšírenie odborných vedomostí potrebných pre vedenie jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, personalistiky a mzdového účtovníctva, spracovania účtovníctva na počítači.

 

Aké podmienky musíte spĺňať, ak sa chcete na kurz účtovník prihlásiť

 • ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie
 • v prípade RE-PASU byť evidovaný na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny

 

V akej forme môžete kurz účtovník absolvovať

Kurz môžete absolvovať v dennej alebo víkendovej forme po dohode s účastníkmi.

Pri dennej forme prebieha vyučovanie  – Frekvencia vyučovania  3 – 5 x týždene  od 8:00 – 14:00 alebo dohodou

Pri víkendovej forme prebieha vyučovanie ( SOB od 8:00 – 15:30) alebo dohodou

 

Ako dlho trvá kurz účtovník

250 hodín ( 45 minút / vyučovacia hodina )

 

 V akých účtovných softvéroch kurz účtovník prebieha

Na kurze jednoduchého účtovníctva sa oboznámite s jedným z týchto účtovných softvérov : ALFA plus, OMEGA, OLYMP, MRP, Pohoda

 

Učebné materiály kurz účtovník

Učebné materiály sú úplne zadarmo. Materiály vypracovali naši kvalifikovaní lektori, ktorí majú dlhoročnú prax v oblasti jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, personalistiky a mzdového účtovníctva, daní.

 

Ako prebiehajú záverečné skúšky kurz účtovník

Záverečné skúšky pozostávajú z teoretickej a praktickej časti

– teoretická časť – záverečný test

– praktická časť  – vypracovanie komplexného účtovného prípadu

 

Po úspešnom absolvovaní získate

 Osvedčenie o absolvovaní kurzu  ( v cene kurzu )

 alebo 

Osvedčenie Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR s celoštátnou platnosťou ( v prípade záujmu príplatok 25 eur )

 

Prihláška na kurz účtovník

Na kurz sa môžete prihlásiť na našej stránke vyplnením nezáväznej prihlášky. Ak máte vážny záujem o kurz je potrebné uhradiť poplatok 20 eur a nezáväzná prihláška sa stane záväznou.

 

Platba za kurz účtovník

Zaplatiť za kurz môžete naraz. Alebo u nás je možnosť aj absolvovať kurz na splátky – potrebné informácie nájdete TU

 

Skončením kurzu naše služby pre Vás nekončia

V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.

 

Možnosť absolvovať kurz aj na splátky  –   KURZY A ŠKOLENIA NA SPLÁTKY

 

Otvára sa pri min počte 8 záujemcov vo zvolenom meste

 

Kurz môžete absolvovať v mestách

KOŠICE, MICHALOVCE, PREŠOV, HUMENNÉ, VRANOV NAD TOPĽOU, TREBIŠOV, BARDEJOV, SVIDNÍK, SNINA, POPRAD, RUŽOMBEROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MARTIN, BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN, LUČENEC, PRIEVIDZA, ŽILINA, NITRA, TRENČÍN, LEVOČA, SABINOV, STARÁ ĽUBOVŇA, BREZNO, ČADCA, NÁMESTOVO, KOMÁRNO, LEVICE, ŠAĽA, TOPOĽČANY, POVAŽSKÁ BYSTRICA, DUNAJSKÁ STREDA, GALANTA, PIEŠŤANY, TRNAVA, MALACKY, PEZINOK, SENEC, NOVÉ ZÁMKY, LUČENEC, BRATISLAVA