Login

Registrácia| Zabudnuté heslo?

AKCIA

Využite zvýhodnené balíčky kurzov

 

 Viac informácii

 

Informácie

black-cellphone-iconVzdelávacia spoločnosť 

 

 

Nájdete nás aj na facebooku: 

facebook_logo

 

Pošli otázku

Kurz je určený pre

 • začiatočníkov, ktorí nemajú s účtovníctvom žiadne skúsenosti a chcú sa naučiť viesť účtovnú agendu . Určený je aj pre absolventov stredných a vysokých škôl , súkromných podnikateľov, manažérov, zamestnancov malých firiem, ktorí majú záujem o získanie alebo rozšírenie odborných vedomostí potrebných pre vedenie jednoduchého účtovníctva.

 

Cieľom kurzu je

 • naučiť sa samostatne viesť agendu jednoduchého účtovníctva, peňažný denník, spracovávať tlačivá, daňové doklady, daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov fyzických osôb. Oboznámite sa s najčastejšie sa vyskytujúcimi prípadmi účtovania v jednoduchom účtovníctve. Kurz jednoduchého účtovníctva je zameraný na teoretické a praktické postupy účtovania.

 

Obsah  video kurzu Jednoduché účtovníctvo

 • deň uskutočnenia účtovného prípadu
 • peňažný denník
 • príklad neplatca DPH
 • kniha pohľadávok
 • kniha záväzkov
 • pomocné knihy zložiek majetku a záväzkov
 • príklad platca DPH
 • dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, odpisové skupiny,odpisovanie majetku
 • finančný majetok
 • príklad platca DPH
 • účtovná uzávierka,
 • účtovná závierka,
 • Záverečný príklad

Lektorka : PaedDr. PhDr. Mária Jenčíková

 

Ukončenie kurzu 

 • teoretická časť : záverečný príklad + test
 • praktická časť : riešenie príkladov
 • za skúšku si účtujeme poplatok 10 eur

 

Ukončenie kurzu – OSVEDČENIE o absolvovaní kurzu  

 

Cena video kurzu:  60 eur

Platnosť licencie :  6 mesiacov 

Obnova licencie:  45 eur

Počet pozretí po dobu platnosti licencie : neobmedzene

 

   ***PRIHLÁŠKA NA KURZ***

 

Prílohy video kurz Jednoduché účtovníctvo

– Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve ( v znení neskorších predpisov)

– Úplné znenie Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra

2007 č. MF/27076/2007-  74,

– Daňové priznanie DPH,

– Zaradenie dlhodobého majetku , odpisový plán,

– Peňažný denník,

– Príklad neplatca DPH,

– Príklad platca DPH,

– Knihy pohľadávok a záväzkov,

– Záverečný príklad

 

                  PONUKA PRE ABSOLVENTOV NAŠICH KURZOV

Pre absolventov našich kurzov máme v ponuke stránku  www.uctovnictvo-priklady.sk  kde nájdete testy, články, príklady a pod

www.uctovnictvo-priklady.sk

Skončením kurzu naše služby pre Vás nekončia. V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.