Login

Registrácia| Zabudnuté heslo?

AKCIA

Využite zvýhodnené balíčky kurzov

 

 Viac informácii

 

Informácie

black-cellphone-iconVzdelávacia spoločnosť 

 

 

Nájdete nás aj na facebooku: 

facebook_logo

 

Pošli otázku

 • Celý kurz je zameraný na poznatky z teórie a praxe.
 • Začiatok kurzu si zvolíte individuálne .
 • Online kurz  môžte absolvovať  v pohodlí vášho domova prípadne vo vašej kancelárií.      
 • Tempo kurzu si zvolíte sami po dohode s lektorom                                                      

Kurz je určený pre

 • úplných začiatočníkov,  všetkých záujemcov o podvojné účtovníctvo, ako aj pre tých , ktorí už v tejto oblasti majú skúsenosti. Určený je aj pre absolventov stredných a vysokých škôl , podnikateľov, manažérov, ktorí majú záujem o získanie alebo rozšírenie odborných vedomostí
 • potrebných pre vedenie podvojného účtovníctva

 

Cieľom kurzu je

 • naučiť sa samostatne viesť agendu podvojného účtovníctva, spracovávať daňové doklady ,tlačivá, daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov právnických osôb. Oboznámite sa s najčastejšie sa vyskytujúcimi prípadmi účtovania podvojného účtovníctva , teoretickej časti, zvládnutie praktických príkladov , výpočet daní, vypĺňanie tlačív.

 

Obsah kurzu Podvojné účtovníctvo 

 • Majetok, Zdroje krytia majetku, Aktíva, Pasíva, Súvaha…
 • Účtovanie v účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok
 • Účtovanie v účtovej triede 1 – Zásoby
 • Účtovanie v účtovej triede 2 – Finančné účty
 • Účtovanie v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy
 • Účtovanie v účtovej triede 4 – Kapitálové účty
 • Účtovanie v účtovej triede 5 – Náklady
 • Účtovanie v účtovej triede 6 – Výnosy
 • Účtovná trieda 7 – Závierkové a podsúvahové účty
 • Záverečný príklad  – test  podvojného účtovníctva – len v prípade ak mate záujem o absolvovanie záverečnej skúšky

 

Obsah kurzu Podvojné účtovníctvo na počítači

 • používanie softvéru v podvojnom účtovníctve

 

Rozsah kurzu

teoretická časť + praktická časť + samoštúdium

dištančná forma štúdia

 

Kurz pozostáva z      

lekcií – výukové skriptá

live – online naživo vyučovanie s lektorom – podvojné účtovníctvo + podvojné účtovníctvo do počítača

      ( konzultácie si dohodnete s lektorom  )

príklady k lekciám – na konci každej lekcie príklady alebo testy

príklady k lekciám – účtovanie do počítača

 

Ukončenie kurzu – OSVEDČENIE o absolvovaní kurzu – Podvojné účtovníctvo + o absolvovaní kurzu podvojné účtovníctvo na počítači

 • teoretická a praktická časť : záverečný príklad + test
 • za skúšku si účtujeme poplatok – dohodou

 

Cena kurzu  399 eur 

 

Možnosť absolvovať kurz aj na splátky  –   KURZY A ŠKOLENIA NA SPLÁTKY

K výhodám novej formy vyučovania individuálneho online kurzu Podvojného účtovníctva predovšetkým patrí:

 • úspora času – vzdelávanie kdekoľvek a kedykoľvek,
 • úspora nákladov – nie je nutné cestovanie za vzdelaním, ušetríte čas strávený cestovaním,
 • flexibilita – individuálny prístup, vzdelávanie prostredníctvom internetu, vlastné tempo,
 • spätná väzba a priebežné hodnotenie – nový rozmer vzdelávania – spätná väzba formou sám sa otestovať a zistiť úroveň svojich vedomostí.