Login

Registrácia| Zabudnuté heslo?

AKCIA

Využite zvýhodnené balíčky kurzov

 

 Viac informácii

 

Informácie

black-cellphone-iconVzdelávacia spoločnosť 

0907 955 832

 

Nájdete nás aj na facebooku: 

facebook_logo

Pošli otázku

Kurz je určený pre

 • začiatočníkov, ktorí nemajú s podvojným účtovníctvom žiadne skúsenosti a chcú sa naučiť viesť účtovnú agendu. Určený je aj pre absolventov stredných a vysokých škôl , podnikateľov, manažérov, ktorí majú záujem o získanie alebo rozšírenie odborných vedomostí potrebných pre vedenie podvojného účtovníctva.

 

Cieľom kurzu je

 • naučiť sa samostatne viesť agendu podvojného účtovníctva, spracovávať daňové doklady ,tlačivá, daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov právnických osôb. Oboznámite sa s najčastejšie sa vyskytujúcimi prípadmi účtovania podvojného účtovníctva , teoretickej časti, zvládnutie praktických príkladov , výpočet daní, vypĺňanie tlačív.
 • Obsah kurzu podvojné účtovníctvo 

  • Majetok, Zdroje krytia majetku,Aktíva, Pasíva, Súvaha…….
  • Účtovanie v účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok
  • Účtovanie v účtovej triede 1 – Zásoby
  • Účtovanie v účtovej triede 2 – Finančné účty
  • Účtovanie v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy
  • Účtovanie v účtovej triede 4 – Kapitálové účty
  • Účtovanie v účtovej triede 5 – Náklady
  • Účtovanie v účtovej triede 6 – Výnosy
  • Účtovná trieda 7 – Závierkové a podsúvahové účty
  • Záverečný test – Podvojné účtovníctvo

   

  Podvojné účtovníctvo na počítači

  • používanie softvéru v podvojnom účtovníctve
  • účtovanie v účtovnom denníku, hlavnej knihe
  • účtovanie došlých a odoslaných faktúr
  • účtovanie príjmových a výdavkových dokladov
  • účtovanie miezd
  • účtovanie DPH
  • účtovná uzávierka
  • účtovná závierka na konci zúčtovacieho obdobia
  • kontrola zaúčtovania
  • záloha účtovníctva
  • prechod do ďalšieho roka

   

Rozsah kurzu

 • 80 hodín
 • teoretická časť + praktická časť + samoštúdium
 • prezenčná + dištančná forma štúdia

Ukončenie kurzu

 • teoretická časť : záverečný príklad + test
 • praktická časť : riešenie príkladov
 • účtujeme si poplatok – dohodou

 

Ukončenie kurzu – OSVEDČENIE o absolvovaní kurzu – Podvojné účtovníctvo + CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu na počítači

 

Cena od   179 eur  –  alebo dohodou tel. číslo 0907 955 832

Možnosť absolvovať kurz aj na splátky  –   KURZY A ŠKOLENIA NA SPLÁTKY

   ***PRIHLÁŠKA NA KURZ***

 

Individuálne kurzy jednoduchého účtovníctva sú plne prispôsobené Vašim požiadavkám (časový rozvrh, obsah, lektor, forma atď.)

Veľkou výhodou je individuálny prístup vo vyučovaní a napredovanie podľa Vašich schopností, čím je zaručená maximálna efektivita vyučovacieho procesu.

K výhodám individuálnej formy vzdelávania nepochybne patrí možnosť študenta, regulovať si tempo a čas výučby (študent si sám určí dni a čas kedy bude kurz prebiehať).

 

Aké sú výhody individuálneho kurzu ?

Individuálne kurzy  – sú určené najmä pre zaneprázdnených ľudí, prípadne pre ľudí, ktorým nevyhovuje vzdelávanie sa v skupine iných ľudí

Individuálne hodiny –  prebiehajú len medzi lektorom a „študentom“ čím je zachovaný individuálny prístup a maximálna orientácia na študenta

Individuálny kurz  –  prispôsobíme vašim potrebám, zistíme úroveň znalostí a vyberieme vhodný program a nastavíme tú správnu intenzitu výučby

Individuálny kurz  – je  určený pre všetkých náročných klientov, ktorí uprednostňujú individuálny prístup a maximálnu orientáciu na ,,študenta “

    

                  PONUKA PRE ABSOLVENTOV NAŠICH KURZOV

Pre absolventov našich kurzov máme v ponuke stránku  www.uctovnictvo-priklady.sk  kde nájdete testy, články, príklady a pod

               www.uctovnictvo-priklady.sk

 

Skončením kurzu naše služby pre Vás nekončia. V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.