Login

Registrácia| Zabudnuté heslo?

AKCIA

Využite zvýhodnené balíčky kurzov

 

 Viac informácii

 

Informácie

black-cellphone-iconMARYJEN, s.r.o.

0907 955 832

 

Nájdete nás aj na facebooku: 

facebook_logo

Pošli otázku

Hľadáte moderný spôsob vyučovania ? Poďte sa učiť k nám !

 

Nenechajte sa viac vo výučbe časovo a priestorovo obmedzovať,

Učte sa v pohodlí svojho domova, učte sa kdekoľvek sa nachádzate,

                              Buďte flexibilný  !

 

To všetko Vám ponúka  vyučovanie LIVE  – živé vyučovanie s lektorom !

 

Kurz je určený pre

 • úplných začiatočníkov,  všetkých záujemcov o podvojné účtovníctvo, ako aj pre tých , ktorí už v tejto oblasti majú skúsenosti. Určený je aj pre absolventov stredných a vysokých škôl , podnikateľov, manažérov, ktorí majú záujem o získanie alebo rozšírenie odborných vedomostí
 • potrebných pre vedenie podvojného účtovníctva

 

Cieľom kurzu je

 • naučiť sa samostatne viesť agendu podvojného účtovníctva, spracovávať daňové doklady ,tlačivá, daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov právnických osôb. Oboznámite sa s najčastejšie sa vyskytujúcimi prípadmi účtovania podvojného účtovníctva , teoretickej časti, zvládnutie praktických príkladov , výpočet daní, vypĺňanie tlačív.

 

Obsah kurzu Podvojné účtovníctvo 

 • Majetok, Zdroje krytia majetku, Aktíva, Pasíva, Súvaha…
 • Účtovanie v účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok
 • Účtovanie v účtovej triede 1 – Zásoby
 • Účtovanie v účtovej triede 2 – Finančné účty
 • Účtovanie v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy
 • Účtovanie v účtovej triede 4 – Kapitálové účty
 • Účtovanie v účtovej triede 5 – Náklady
 • Účtovanie v účtovej triede 6 – Výnosy
 • Účtovná trieda 7 – Závierkové a podsúvahové účty
 • Záverečný príklad  – test  podvojného účtovníctva – len v prípade ak mate záujem o absolvovanie záverečnej skúšky

 

Obsah kurzu Podvojné účtovníctvo na počítači

 • účtovanie v podvojnom účtovníctve účtovný program OMEGA – podvojné účtovníctvo 

Rozsah kurzu

teoretická časť + praktická časť + dištančná forma štúdia

Kurz pozostáva z  

lekcií – výukové skriptá + prílohy

live – naživo vyučovanie s lektorom – podvojné účtovníctvo + podvojné účtovníctvo do počítača  

( live – živé vyučovanie kurzu )                         

príklady k lekciám – na konci každej lekcie príklad alebo test

príklady k lekciám – účtovanie do počítača

Ukončenie kurzu – OSVEDČENIE o absolvovaní kurzu – Podvojné účtovníctvo + podvojné účtovníctvo na počítači

 • teoretická a praktická časť : záverečný príklad + test
 • za skúšku si účtujeme poplatok – dohodou

 

Cena kurzu 

 –  skupinový od 155 eur 

 –  individuálny dohodou

Live - online kurz podvojné účtovníctvo + účtovanie do počítača OMEGA - podvojné účtovníctvo

Individuály LIVE-ONLINE kurz maryjen, s.r.o. (5) OTVÁRAME - PRIEBEŽNEŽivé vyučovanie + dištančné vzdelávanie. Lektor z praxe. TEMPO A ČAS VYUČOVANIA SI ZVOLÍTE AKO VÁM TO
VYHOVUJE
PRAKTICKÉ príklady na PC - v účtovnom programe OMEGA - podvojné účtovníctvoCena kurzu - dohodou

Prihlásiť

 

 

ZAČNITE HNEĎ TERAZ 

Od vyučovania s Vaším osobným lektorom Vás delia už len nasledujúce kroky.

 •  Vyplnenie prihlášky na kurz –  ***PRIHLÁŠKA NA KURZ***                                                                          
 •  A môžme začať s vyučovaním …….

 

K výhodám novej formy vyučovania predovšetkým patrí:

 • úspora času – vzdelávanie kdekoľvek a kedykoľvek,
 • úspora nákladov – nie je nutné cestovanie za vzdelaním, ušetríte čas strávený cestovaním,
 • flexibilita – individuálny prístup, vzdelávanie prostredníctvom internetu, vlastné tempo,
 • spätná väzba a priebežné hodnotenie – nový rozmer vzdelávania – spätná väzba formou sám sa otestovať a zistiť úroveň svojich vedomostí.

UPOZORNENIE: Obsahová ako aj grafická stránka je chránená podľa autorského zákona 618/2003 Z.z a medzinárodných autorských práv