Login

Registrácia| Zabudnuté heslo?

AKCIA

Využite zvýhodnené balíčky kurzov

 

 Viac informácii

 

Informácie

black-cellphone-iconMARYJEN, s.r.o.

0907 955 832

 

Nájdete nás aj na facebooku: 

facebook_logo

Pošli otázku

Hľadáte moderný spôsob vyučovania ? Poďte sa učiť k nám !

Nenechajte sa viac vo výučbe časovo a priestorovo obmedzovať,

Učte sa v pohodlí svojho domova, učte sa kdekoľvek sa nachádzate,

                              Buďte flexibilný  !

 

To všetko Vám ponúka  vyučovanie LIVE  – živé vyučovanie s lektorom !

 

Kurz je určený pre

 • úplných začiatočníkov, všetkých záujemcov o jednoduché účtovníctvo, ako aj pre tých , ktorí už v tejto oblasti majú skúsenosti. Určený je aj pre absolventov stredných a vysokých škôl , súkromných podnikateľov, manažérov, zamestnancov malých firiem, ktorí majú záujem o získanie alebo rozšírenie odborných vedomostí potrebných pre vedenie jednoduchého účtovníctva.

 

Cieľom kurzu je

 • naučiť sa samostatne viesť agendu jednoduchého účtovníctva, peňažný denník, spracovávať tlačivá.Oboznámite sa s najčastejšie sa vyskytujúcimi prípadmi účtovania v jednoduchom účtovníctve. Kurz jednoduchého účtovníctva je zameraný na teoretické a praktické postupy účtovania.

 

Obsah  kurzu Jednoduché účtovníctvo

–         Právna úprava jednoduchého účtovníctva,

–          Právne normy upravujúce vedenie jednoduchého účtovníctva,

–          Účtovné knihy v jednoduchom účtovníctve,

–          Účtovné doklady,

–          Kniha pohľadávok,

–          Kniha záväzkov,

–          Peňažný denník,

–         Účtovanie v jednotlivých stĺpcoch v peňažnom denníku,

–         Členenie majetku na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok,

–         Účtovná uzávierka,

–          Účtovná závierka,

–         Záverečný príklad  – test  jednoduchého účtovníctva – len v prípade ak mate záujem o absolvovanie záverečnej skúšky

 

Obsah kurzu Jednoduché účtovníctvo na počítači

 • účtovanie v jednoduchom účtovníctve  – softvér od spoločnosti KROS – ALFA plus

 

Rozsah kurzu

teoretická časť + praktická časť  – dištančná forma štúdia

 

Kurz pozostáva z   lekcií – výukové skriptá + prílohy

( live – živé vyučovanie kurzu )                    

materiály budete mať sprístupnené na stránke ktorej názov obdržíte až po uhradení faktúry

príklady k lekciám – na konci každej lekcie príklad alebo test

príklady k lekciám – účtovanie do počítača

 

Ukončenie kurzu – OSVEDČENIE o absolvovaní kurzu – Jednoduché účtovníctvo + o absolvovaní kurzu jednoduché účtovníctvo na počítači

 • teoretická a praktická časť : záverečný príklad + test
 • za skúšku si účtujeme poplatok – dohodou 

 

Cena kurzu 

 –  skupinový od 99 eur 

 –  individuálny dohodou

 

Live - online kurz jednoduché účtovníctvo + účtovanie do počítača ALFA plus -jednoduché účtovníctvo

Individuály LIVE-ONLINE kurz maryjen, s.r.o. (5) OTVÁRAME – PRIEBEŽNE

Živé vyučovanie + dištančné vzdelávanie. Lektor z praxe. TEMPO A ČAS VYUČOVANIA SI ZVOLÍTE AKO VÁM TO VYHOVUJEPRAKTICKÉ príklady na PC - v účtovnom programe OMEGA - podvojné účtovníctvoCena kurzu - dohodou

Prihlásiť

 

 

ZAČNITE HNEĎ TERAZ 

Od vyučovania s Vaším osobným lektorom Vás delia už len nasledujúce kroky.

 •  Vyplnenie prihlášky na kurz –      ***PRIHLÁŠKA NA KURZ***
                                    
 • A môžme začať s vyučovaním …….

 

K výhodám novej formy vyučovania predovšetkým patrí:

 • úspora času – vzdelávanie kdekoľvek a kedykoľvek,
 • úspora nákladov – nie je nutné cestovanie za vzdelaním, ušetríte čas strávený cestovaním,
 • flexibilita – individuálny prístup, vzdelávanie prostredníctvom internetu, vlastné tempo,
 • spätná väzba a priebežné hodnotenie – nový rozmer vzdelávania – spätná väzba formou sám sa otestovať a zistiť úroveň svojich vedomostí.

UPOZORNENIE: Obsahová ako aj grafická stránka je chránená podľa autorského zákona 618/2003 Z.z a medzinárodných autorských práv