Login

Registrácia| Zabudnuté heslo?

AKCIA

Využite zvýhodnené balíčky kurzov

 

 Viac informácii

 

Informácie

black-cellphone-iconMARYJEN, s.r.o.

0907 955 832

 

Nájdete nás aj na facebooku: 

facebook_logo

Pošli otázku

Celý kurz je zameraný na poznatky z teórie a praxe

Začiatok kurzu si zvolíte individuálne  

Live – konzultácie naživo s lektorom  

 

Kurz je určený pre

  • úplných začiatočníkov, všetkých záujemcov o jednoduché účtovníctvo, ako aj pre tých , ktorí už v tejto oblasti majú skúsenosti. Určený je aj pre absolventov stredných a vysokých škôl , súkromných podnikateľov, manažérov, zamestnancov malých firiem, ktorí majú záujem o získanie alebo rozšírenie odborných vedomostí potrebných pre vedenie jednoduchého účtovníctva.

 

Cieľom kurzu je

  • naučiť sa samostatne viesť agendu jednoduchého účtovníctva, peňažný denník, spracovávať tlačivá.Oboznámite sa s najčastejšie sa vyskytujúcimi prípadmi účtovania v jednoduchom účtovníctve. Kurz jednoduchého účtovníctva je zameraný na teoretické a praktické postupy účtovania.

 

Obsah  kurzu Jednoduché účtovníctvo

–         Právna úprava jednoduchého účtovníctva,

–          Právne normy upravujúce vedenie jednoduchého účtovníctva,

–          Účtovné knihy v jednoduchom účtovníctve,

–          Účtovné doklady,

–          Kniha pohľadávok,

–          Kniha záväzkov,

–          Peňažný denník,

–         Účtovanie v jednotlivých stĺpcoch v peňažnom denníku,

–         Členenie majetku na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok,

–         Účtovná uzávierka,

–          Účtovná závierka,

–         Záverečný príklad  – test  jednoduchého účtovníctva – len v prípade ak mate záujem o absolvovanie záverečnej skúšky

Obsah kurzu Jednoduché účtovníctvo na počítači

  • účtovanie v jednoduchom účtovníctve  – softvér od spoločnosti KROS – ALFA plus

 

Rozsah kurzu

teoretická časť + praktická časť  – dištančná forma štúdia

 

Kurz pozostáva z  

lekcií – výukové skriptá + prílohy

live – naživo konzultácie s lektorom – jednoduché účtovníctvo + jednouché účtovníctvo do počítača  

( live – živé vyučovanie kurzu )                    

 ( vyučovanie si dohodnete s lektorom )

materiály budete mať sprístupnené na stránke ktorej názov obdržíte až po uhradení faktúry

príklady k lekciám – na konci každej lekcie príklad alebo test

príklady k lekciám – účtovanie do počítača

 

Ukončenie kurzu – OSVEDČENIE o absolvovaní kurzu – Jednoduché účtovníctvo + o absolvovaní kurzu jednoduché účtovníctvo na počítači

  • teoretická a praktická časť : záverečný príklad + test
  • za skúšku si účtujeme poplatok – dohodou 

 

Cena kurzu   120 eur

    ***PRIHLÁŠKA NA KURZ***

 

Možnosť absolvovať kurz aj na splátky  –   KURZY A ŠKOLENIA NA SPLÁTKY

 

K výhodám novej formy vyučovania live – online kurzu Jednoduchého účtovníctva predovšetkým patrí:

  • úspora času – vzdelávanie kdekoľvek a kedykoľvek,
  • úspora nákladov – nie je nutné cestovanie za vzdelaním, ušetríte čas strávený cestovaním,
  • flexibilita – individuálny prístup, vzdelávanie prostredníctvom internetu, vlastné tempo,
  • spätná väzba a priebežné hodnotenie – nový rozmer vzdelávania – spätná väzba formou sám sa otestovať a zistiť úroveň svojich vedomostí.