Login

Registrácia| Zabudnuté heslo?

AKCIA

Využite zvýhodnené balíčky kurzov

 

 Viac informácii

 

Informácie

black-cellphone-iconMARYJEN, s.r.o.

0907 955 832

 

Nájdete nás aj na facebooku: 

facebook_logo

Pošli otázku

Kurz je určený pre

 • začiatočníkov, ktorí nemajú s podvojným účtovníctvom žiadne skúsenosti a chcú sa naučiť viesť účtovnú agendu. Určený je aj pre absolventov stredných a vysokých škôl , podnikateľov, manažérov, ktorí majú záujem o získanie alebo rozšírenie odborných vedomostí potrebných pre vedenie podvojného účtovníctva.

 

Cieľom kurzu je

 • naučiť sa samostatne viesť agendu podvojného účtovníctva, spracovávať daňové doklady ,tlačivá, daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov právnických osôb. Oboznámite sa s najčastejšie sa vyskytujúcimi prípadmi účtovania podvojného účtovníctva , teoretickej časti, zvládnutie praktických príkladov , výpočet daní, vypĺňanie tlačív.
 • Obsah kurzu podvojné účtovníctvo 

  • Majetok, Zdroje krytia majetku,Aktíva, Pasíva, Súvaha…….
  • Účtovanie v účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok
  • Účtovanie v účtovej triede 1 – Zásoby
  • Účtovanie v účtovej triede 2 – Finančné účty
  • Účtovanie v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy
  • Účtovanie v účtovej triede 4 – Kapitálové účty
  • Účtovanie v účtovej triede 5 – Náklady
  • Účtovanie v účtovej triede 6 – Výnosy
  • Účtovná trieda 7 – Závierkové a podsúvahové účty
  • Záverečný test – Podvojné účtovníctvo

   

  Podvojné účtovníctvo na počítači

  • používanie softvéru v podvojnom účtovníctve
  • účtovanie v účtovnom denníku, hlavnej knihe
  • účtovanie došlých a odoslaných faktúr
  • účtovanie príjmových a výdavkových dokladov
  • účtovanie miezd
  • účtovanie DPH
  • účtovná uzávierka
  • účtovná závierka na konci zúčtovacieho obdobia
  • kontrola zaúčtovania
  • záloha účtovníctva
  • prechod do ďalšieho roka

   

Rozsah kurzu

 • 80 hodín
 • teoretická časť + praktická časť + samoštúdium
 • prezenčná + dištančná forma štúdia

Ukončenie kurzu

 • teoretická časť : záverečný príklad + test
 • praktická časť : riešenie príkladov
 • účtujeme si poplatok – dohodou

 

Ukončenie kurzu – OSVEDČENIE o absolvovaní kurzu – Podvojné účtovníctvo + CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu na počítači

 

Cena od   179 eur  –  alebo dohodou tel. číslo 0907 955 832

Možnosť absolvovať kurz aj na splátky  –   KURZY A ŠKOLENIA NA SPLÁTKY

POPIS TERMÍNYPOPIS KURZU CENA KURZU
INDIVIDUÁLNY KURZOtvára sa priebežne podľa záujmuIndividuálny kurz - podvojné účtovníctvood 179 eur alebo dohodou tel. číslo 0907 955832

Prihlásiť

 

Individuálne kurzy jednoduchého účtovníctva sú plne prispôsobené Vašim požiadavkám (časový rozvrh, obsah, lektor, forma atď.)

Veľkou výhodou je individuálny prístup vo vyučovaní a napredovanie podľa Vašich schopností, čím je zaručená maximálna efektivita vyučovacieho procesu.

K výhodám individuálnej formy vzdelávania nepochybne patrí možnosť študenta, regulovať si tempo a čas výučby (študent si sám určí dni a čas kedy bude kurz prebiehať).

 

Aké sú výhody individuálneho kurzu ?

Individuálne kurzy  – sú určené najmä pre zaneprázdnených ľudí, prípadne pre ľudí, ktorým nevyhovuje vzdelávanie sa v skupine iných ľudí

Individuálne hodiny –  prebiehajú len medzi lektorom a „študentom“ čím je zachovaný individuálny prístup a maximálna orientácia na študenta

Individuálny kurz  –  prispôsobíme vašim potrebám, zistíme úroveň znalostí a vyberieme vhodný program a nastavíme tú správnu intenzitu výučby

Individuálny kurz  – je  určený pre všetkých náročných klientov, ktorí uprednostňujú individuálny prístup a maximálnu orientáciu na ,,študenta “

    

                  PONUKA PRE ABSOLVENTOV NAŠICH KURZOV

Pre absolventov našich kurzov máme v ponuke stránku  www.uctovnictvo-priklady.sk  kde nájdete testy, články, príklady a pod

               www.uctovnictvo-priklady.sk

 

Skončením kurzu naše služby pre Vás nekončia. V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.